Aanmelden

| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Classictruckmarkt.eu. wordt onderhouden door Evesi Media SL (hierna 'Evesi'). Op de inhoud en het gebruik van Classictruckmarkt.eu zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Classictruckmarkt.eu houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Evesi behoudt zich het recht voor Classictruckmarkt.eu alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op www.classictruckmarkt.eu daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Classictruckmarkt.eu, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Classictruckmarkt.eu , en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Classictruckmarkt.eu zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Classictruckmarkt.eu, mag niets van Classictruckmarkt.eu worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Evesi.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Classictruckmarkt.eu is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Evesi spant zich in om de informatie op Classictruckmarkt.eu zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Evesi sluit iedere aansprakelijkheid voor op Classictruckmarkt.eu verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Classictruckmarkt.euworden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Classictruckmarkt.eu sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Classictruckmarkt.eu geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Evesi spant zich in om Classictruckmarkt.eu zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van classictruckmarkt.eu.

Hyperlinks

Hyperlinks op classictruckmarkt.eu kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Evesi. Evesi biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Evesi worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Classictruckmarkt.eu wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Classictruckmarkt.eu verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Classictruckmarkt.eu worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?